Logony

Smart engineering since 1842
 

The Directorate of Industry and Fisheries visited us. Unfortunately the article is in Norwegian.

Vi har et nytt skipskonsept med fremdriftssystem basert på LNG-gass, en ny løsning for gasstanker, batterilading ved seiling, varmegjenvinning som gir energi til prosessene ombord og batteridrift inn og ut av havner, avslørte direktør Frode Olsen i Halvorsen Offshore til representantene fra Nærings- og fiskeridepartementet.
 Vi har et nytt skipskonsept med fremdriftssystem basert på LNG-gass, en ny løsning for gasstanker, batterilading ved seiling, varmegjenvinning som gir energi til prosessene ombord og batteridrift inn og ut av havner, avslørte direktør Frode Olsen i Halvorsen Offshore til representantene fra Nærings- og fiskeridepartementet.
- Konseptet kan brukes både til ombygging og nybygg og det fører til en halvering av energibruk og utslipp sammenlignet med vanlige løsninger.

SEILEPLANEN KLAR: Olsen opplyste at selskapet gjennom et samarbeid med rederselskapet Base Marine starter det nye konseptet med fast helårlig seiling med ukentlige anløp til syv norske havner fra Stavanger til Hammerfest. Frakteskipene skal blant annet forsyne offshorebaser med borevæske og stykkgods og samle inn avfallsprodukter for gjenbruk eller deponi.
- Halvorsen Offshore er teknoilogileverandør som har verftskapasitet for produksjon og installasjon på Angholmen. Andre aktører er Netaman Repair Group i Estland, Karmøy Skipskonsult, Wärtsila i Finland (hovedmotor), Kuehne+ Nagel som operatør og Halliburton som tjenestemottaker/ kunde, forklarte Olsen.

BA OM HJELP: Tidsplanen for de nærmeste to årene er at «MS Parida» skal bygges om i Tallin, så skal LNG-fremdriftssystem, batteripakke og energisystem monteres og testes hos Halvorsen.
- Det departementet kan bidra med er å videreføre og styrke støtteordninger for økt satsing og finansiering av slike konsepter, forenkle søkeprosesser og gi bedre tilgang på risikokapital, oppfordret Olsen.
På spørsmål om hvilke ordninger som fungerer og hva som ikke fungerer svarte Olsen at NOX-fondet fungerer bra, men at han ikke liker at det går rykter om endringer fra nyttår.
- Vi trenger forutsigbarhet. Når det gjelder støtte fra Innovasjon Norge har det passet godt til utvikling av LNG-konsept, men Enova har vi ikke noe god erfaring med. Vi brukte fire millioner kroner ekstra for å lage et system som tilrettelegger for bruk av spillvarme fra Eramet til våre lokaler på Øye, men da vi var ferdig så passet ikke dette inn i regnearkene for støtte fra Enova. Da ble jeg litt oppgitt, medgav Olsen.
- Også finansieringsstøtte fra Giek har vært tungt å få. Det er et system der man må ha en bank i bakhånd, da gir det ikke den nødvendige risikokapitalen man trenger.

Kilde: http://avisenagder.no/nyheter/gass-batteri-og-gjenvinning/19.41154 
Foto: http://avisenagder.no/nyheter/gass-batteri-og-gjenvinning/19.41154