Produkter Onshore


Tratec Halvorsen er en foretrukket produkt-leverandør for alle typer kjeler, trykkbeholdere, matevannstanker, prosess tekniske produkter og tjenester.

Basert på vår tradisjonelle virksomhet er vi spesialister innenfor trykk og temperatur-påkjent utstyr.

Halvorsen har kontorlokaler og fabrikk i Kvinesdal. Vi har landsdekkende service-nettverk med avdelingskontor i Oslo.

Vi leverer produkter og videreutvikler systemer sammen med våre kunder for at Kunden skal oppnå den beste økonomiske løsning, og samtidig redusere «The Global Footprint»

 


 

MOBILE ANLEGG – ENERGISENTRALER

KJELER

TANKER

PROSESS- OG VANNBEHANDLING

ARMATUR - RESERVEDELER

SERVICE OG MONTASJE

ENERGILEDELSE - OPTIMALISERING

KJELEPASSER KURS

 

Halvorsen is a complete EPCI provider of cost-effective products and smart technology for the global energy industry. Our solutions have clear efficiency gains for our clients when it comes to footprint, costs and the environment.