Logony

Smart engineering since 1842
 
Energiledelse-Optimalisering%20soft5

Contact

Johnny Anker Strømland

Senior engineer
Mobil: +47 99 28 56 15
Switchboard +47 992 85 600
Mail: johnny.anker.stromland@halvorsen.no

ENERGILEDELSE - OPTIMALISERING


Vi leverer tjenester som forbedrer våre kunders forståelse for Energiledelse og hjelp til kundens arbeid med innføring av Energiledelse «ISO 50001 sertifisering».

Vi ønsker å knytte våre produkter sammen med Kundens Energiledelse system.

Og kan tilby:
 
1. Total kartlegging av Kundens energibehov.
2. Synliggjøring av Kundens energikilder.
3. Lager «Energibalanse» basert på punkt 1 og 2.
4. Liste over Kundens Energiaspekter og vekting av disse.
5. Prioriterings liste over energioptimalisering poster.
6. Vurdering av framtidens energibehov for bedriften.
7. Forslag til Energiinvesteringer/og andre tiltak basert på punkter over.