Logony

Smart engineering since 1842
 

OPERATØR- OG KJELPASSERKURS


Å være sertifisert kjelpasser er i dag en unik og etterspurt kvalifikasjon

For deg som jobber innen offshore, skipsfart, matvareproduksjon, prosessindustri, landbruk, energiforsyning eller andre spennende bransjer som bruker damp og hetvann, så er Kjelpasser- og Kjeloperatørutdannelsen noe du trenger og som gir deg nye muligheter til spennende jobber

Tratec Halvorsen AS avholder kurs for alle nivå. Vi har kjørt kjelpasserkurs i flere tiår og har de beste og mest erfarne bransjefolk som bidrar i undervisningen. Kursene arrangeres i samarbeid med akkreditert 3. part som er ansvarlig for eksamen og utsteder offisielle sertifikater til deltakerne

Kursene avholdes ute hos kunder fra Lindesnes til Nordkapp, på Hotell nær deltakerne eller i våre flotte administrasjonslokaler i Kvinesdal

 

Operatørkurs – Trinn 1

Operatørkurset - trinn 1 er begynnerkurs for deg som vil bli kjelpasser og gir deg etter gjennomført kurs og praksis et sertifikat for selvstendig drift av kjele-anlegg opp til 500kW og tilsyn av anlegg over 500kW under ansvar av kjelepasser
Operatørsertifikatet gir, sammen med praksistid på 2 år, kvalifikasjon for videre avansement til Kjelpasser
 

Kjelpasserkurs – Trinn 2

Kjelpasserkurset -trinn 2 gir deg etter 2 års praksis og gjennomført kurs m/eksamen et sertifikat for drift av alle størrelser kjelanlegg. Du vil også være kvalifisert til å være ansvarlig leder for operatører med trinn 1 som drifter kjele over 500kW


INTERESSERT?  TA KONTAKT FOR NÆRMERE INFORMASJON OG PÅMELDING


Narve Tunheim

Mobil                 +47 99 28 56 32
Switchboard    +47 99 28 56 00
Mail                    narve.tunheim@halvorsen.no
                            tratec.post@halvorsen.noJohnny Anker Strømland

Mobil                 +47 99 28 56 15
Switchboard    +47 99 28 56 00
Mail                    johnny.anker.stromland@halvorsen.no
                            tratec.post@halvorsen.no