Logony

Smart engineering since 1842
 
Service%20og%20montasje

ContactBjørn Helleren

Manager MMO/Aftersales
Mobil: +47 99 28 56 30
Switchboard +47 992 85 600
Mail: bhe@halvorsen.no

Kåre Mathiassen

Service
Mobil: +47 99 28 56 79
Switchboard +47 992 85 600
Mail: kma@halvorsen.no

SERVICE OG MONTASJE


Halvorsens lange historie for produksjon av dampkjeler og trykkpåkjent utstyr har gitt oss en solid kompetanse på service og montasje.

Vi har erfarne service ingeniører som utfører årskontroll, service og vedlikehold på alle typer kjel anlegg.

Automasjon og overvåking av prosesser er en naturlig del av vår virksomhet, og vi bidrar alltid til fokus på optimalisering og energisparing ute hos kunder.

Serviceavtaler med våre kunder sikrer regelmessig tilsyn av dampanlegget og gir våre kunder trygghet for driftssikkerhet så vel som ordnet system for internkontroll for bedriftene.  

Vi har erfarne kjel-smeder, sveisemontører og industrirørleggere som utfører alt fra ny installasjoner til ombygginger og reparasjoner av kjeler.