HAR STOR TRO PÅ EYDE-SAMARBEID

HAR STOR TRO PÅ EYDE-SAMARBEID

Tratec Halvorsen-sjef Frode Olsen ser en grønn gevinst i å være medlem av Eyde-klyngen.

I fjor ble Tratec Halvorsen medlem av Eyde-klyngen. Denne uken ble bedriften presentert på klyngens webside.

– Poenget med vårt medlemskap i  Eyde-klyngen er å tilføre kunnskap som gjør at vi utnytter energien bedre. I den grønne bølgen burde vi få ut mer waste-gassvarme fra smelteverkene, sier daglig leder Frode Olsen i artikkelen.

Eyde-klyngen er en klynge for prosessindustrien. Formålet med klyngen er å sikre tilvekst og konkurransedyktig prosessindustri som opererer innenfor rammeverket av Paris-avtalen i Norge. Eyde-klyngen har dessuten skapt innovasjonsstrukturer som bidrar til å sikre den globalt ledende posisjonen for klyngen av norsk prosessindustri.

Klyngen dekker nesten alle de største prosessindustribedriftene som opererer i Norge, og har gjennom sin rolle som Norwegian Centre of Expertise (NCE) en viktig rolle for å fremme innovasjon og utvikling i prosessindustribedrifter. De fleste medlemmene er basert på Agder. I 2018 sto klyngens medlemsbedrifter (eksklusiv FoU- og rene kunnskapsinstitusjoner) for rundt 44 milliarder kroner i omsetning og sysselsatte 6146 personer.

– Viktig å vise oss frem for skoleelevene

Førsteårselever fra Flekkefjord videregående skole fikk en grundig innføring i hvordan det er å være lærling hos Tratec Halvorsen.

Firkanttanken klar til testing

Den første av de seks tankene til den nye Hugin A-plattformen står snart ferdig i verkstedet.