HAR STOR TRO PÅ EYDE-SAMARBEID

HAR STOR TRO PÅ EYDE-SAMARBEID

Tratec Halvorsen-sjef Frode Olsen ser en grønn gevinst i å være medlem av Eyde-klyngen.

I fjor ble Tratec Halvorsen medlem av Eyde-klyngen. Denne uken ble bedriften presentert på klyngens webside.

– Poenget med vårt medlemskap i  Eyde-klyngen er å tilføre kunnskap som gjør at vi utnytter energien bedre. I den grønne bølgen burde vi få ut mer waste-gassvarme fra smelteverkene, sier daglig leder Frode Olsen i artikkelen.

Eyde-klyngen er en klynge for prosessindustrien. Formålet med klyngen er å sikre tilvekst og konkurransedyktig prosessindustri som opererer innenfor rammeverket av Paris-avtalen i Norge. Eyde-klyngen har dessuten skapt innovasjonsstrukturer som bidrar til å sikre den globalt ledende posisjonen for klyngen av norsk prosessindustri.

Klyngen dekker nesten alle de største prosessindustribedriftene som opererer i Norge, og har gjennom sin rolle som Norwegian Centre of Expertise (NCE) en viktig rolle for å fremme innovasjon og utvikling i prosessindustribedrifter. De fleste medlemmene er basert på Agder. I 2018 sto klyngens medlemsbedrifter (eksklusiv FoU- og rene kunnskapsinstitusjoner) for rundt 44 milliarder kroner i omsetning og sysselsatte 6146 personer.

Lager ny dekksluke til plattform

Dekksluken fra Tratec Halvorsen blir en viktig del av brannsikringen på plattformdekket.

Varmeveksleren pusses opp

På verkstedet jobbes det med levetidsforlengelse av en varmeveksler på 65 tonn.