Bemanningsboom i verkstedet

AQ9I0262 (1)

Med 12 nyansatte så langt i år, har verkstedet fått styrket kapasitet.

Økt behov for mekanisk personell som er tilgjengelig for reiseoppdrag, er årsaken til utvidelsen av staben.

– For å kunne gjøre oppgraderinger på trykkpåkjent utstyr i felt, er det avgjørende at medarbeiderne daglig arbeider med tilsvarende utstyr. Verkstedspersonellet skal være utdannet og kompetent til å kunne dra på oppdrag utenfor verkstedet, sier administrerende direktør, Frode Olsen.

TIL SAMMEN har nå 27 mann sin base på verkstedet. Kompetansespennet er stort – fra industrimekanikere, sveisere og platearbeidere til rørleggere, isolatører og montører. Mange har solid reiseefaring, både onshore og offshore.

 

12 NYE MANN: Leder for fabrikasjon, John Vester Nielsen, har fått 12 nye medarbeidere i verkstedet.

– Dette er dyktige folk, men ved vår spesialisering er det behov for formell kompetanse med sveisesertifisering og kurs. Dette er nødvendig for å kunne jobber som krever høy kvalitet og faglig dyktighet, sier leder for fabrikasjon, John Vester Nielsen.

Tratec Halvorsen har spesialkompetanse på nyproduksjon og modifikasjoner på utstyr som belastes for trykk og temperatur, og i tillegg prosjekter med stor grad av nøyaktighet til utførelse, gjennomføring og dokumentasjon.

DE VERKSTEDSANSATTE jobber med PED-godkjent utstyr, som vil si at utstyret er klassifisert etter direktivet for trykkutsatt utstyr.

2020 har vært et år med mye aktivitet. Nielsen og hans kolleger har annet produsert pig launchere, pipespools, kjeler, tanker, skids med filtertanker, brannsikringsutstyr, aluminiumsfiltre, stålstrukturer, knock-out drums og plattformutvidelse for livbåter.

– Vi er en fin gjeng i verkstedet. Her er flerfaglige arbeidere fra 18 til 62 år, sier Nielsen.

 – Ingen kvinner?

– Nei, men vår lagersjef er kvinne. Hun er for øvrig tidligere sveiser, sier Nielsen, som betegner arbeidsmiljøet som trygt og godt.

I forbindelse med siste tids ressursbehov og utfordringer med utenlandsk arbeidskraft har også hun praktisert i verksted som sveiser.

 

NY LÆRLING: Kristian Helleland begynte som industrimekaniker-lærling på verkstedet tidligere i år.

 

– I Tratec Halvorsen bidrar alle til på de områder de mestrer når det er nødvendig. Det er slik vi holder oss leveringsdyktig i krevende tider, sier Frode Olsen.

KORONAPANDEMIEN har satt spor på de fleste norske arbeidsplasser. Verkstedet hos Tratec Halvorsen er intet unntak.

– Bedriften har innført strenge tiltak internt og eksternt for å unngå smitte. Men jeg synes vi klarer å håndtere dette veldig seriøst og jeg oppfatter at alle har god forståelse for at dette må tas på alvor, sier Nielsen.

 

KOMPETANSEKRAV: Verkstedspersonellet skal være utdannet og kompetent til å kunne dra på oppdrag utenfor verkstedet, sier administrerende direktør, Frode Olsen.

– En fremoverlent og viktig bedrift

Formannskapet i Kvinesdal kommune med ordfører Per Sverre Kvinlaug i spissen kom på bedriftsbesøk, og lot seg imponere.

– Viktig å vise oss frem for skoleelevene

Førsteårselever fra Flekkefjord videregående skole fikk en grundig innføring i hvordan det er å være lærling hos Tratec Halvorsen.