CHEMICAL INJECTION UNITS

En chemical injection unit består typisk av flere kjemikalietanker, pumper og kontrollsystem. Kjemikaliene injiseres ved hjelp av injeksjonspumper. Mengde og trykk tilpasses i hver enkelt prosess.

Tratec Halvorsen leverer et design som er tilpasset kunden ønsker. Bygge-, installasjons- og operasjonskostnadene er lave.