Den første mobile vannfabrikken klar for Nordsjøen

DEN FØRSTE MOBILE VANNFABRIKKEN KLAR FOR NORDSJØEN

Med ny teknologi fra Tratec Halvorsen vil oljebrønner i senfase kunne tømmes raskere, mer miljøvennlig og til en lavere kostnad.

– Vi har utviklet en kontainerbasert prosessmodul, som lager oksygenfritt ferskvann for å vaske ut salt av olje, sier daglig leder Frode Olsen.

Løsningen er utviklet på forespørsel og utfordring fra Equinor.

Fordi modulen er lett flyttbar og kan produseres langt raskere og billigere enn de faste installasjonene som tradisjonelt brukes på plattformene, vil den kunne revolusjonere såkalte haleprosjekter på sokkelen.

– Operatørene trenger ikke lenger å vente så lenge på å komme i gang med tømming av brønnene som kanskje ikke har kunnet gjennomføres med bakgrunn i høye realiserings kostnader, sier Bjørn Helleren som ansvarlig for offshore-operasjonene ved Tratec Halvorsen.

Kompaktmodulen er godkjent etter NORSOK Z-015N, standarden som definerer de tekniske og sikkerhetsrelaterte kravene til midlertidig utstyr som brukes på innretninger på norsk kontinentalsokkel. Det betyr at den kan installeres på hvilken som helst plattform uavhengig av operatør.

Den første kontainermodulen står nå på Øyesletta i Kvinesdal, klar utskipning til Heimdal-plattformen – som opereres av Equinor.

– Går alt som vi håper, vil vi få bestillinger også fra andre operatører. Vi ser et stort marked i Nordsjøen, både på norsk og britisk side. Utfordringen med salt i olje er verdensomspennende så som i Mexicogulfen hvor mange modne felter er begrenset av dette. Her er det muligheter, sier Frode Olsen.

Vannproduksjonen i kontaineren skjer uten bruk av kjemikalier, noe som er et klart pluss når sørlandsbedriften nå skal ut og markedsføre sitt nye produkt.

– Prosessen er miljøvennlig. Vi lager ferskvann av sjøvannet, fjerner oksygen og varmer det opp til 40 grader for å unngå organisk vekst- og voksproblematikk i brønnen. Alt dette skjer inne i en 20 fot lang kontainer. Du kan godt kalle dette en  kompaktfabrikk. Den leverer mellom 50 og 70 kubikkmeter vann i døgnet, sier Roald Ingebretsen, som har ledet utviklingsprosjektet.

Med dagens kapasitet, vil Tratec Halvorsen kunne produsere ti moduler i året.  

Han legger ikke skjul på at Tratec Halvorsen har store ambisjoner for det nye konseptet. Spesielt ettersom selskapet samarbeider tett med Veolia Water Technologies, en fransk gigant som er verdensledende på løsninger for vannrensing.

– Sammen kommer vi til å videreutvikle slike systemer. Markedet for mobile komplettmoduler vil garantert øke de neste årene, fordi flere felter blir mer modne. Spesielt ser vi dette i Nordsjøen, sier Olsen.

Video er ikke spesifisert. Velg en å vise.

Tre nye lærlinger klare for Tratec Halvorsen

To av de tre lærlingene som starter i august, vil bli sveisere. – Som å vinne i lotto, sier John Vester Nielsen, som er sjef i verkstedet.

Det jobbes for fullt på coalesceren

Den 18,5 meter lange coalesceren som bygges i verkstedet tar form.