ELEKTRISK KJELE

Vi utvikler og produserer elektriske dampkjeler til landbasert industri, marine- og offshoremarkedet.

Kjelene er robuste og bygget for industrielt bruk, og har et stort dampvolum med mye akkumulert energi. De er svært driftssikre og har lite vedlikehold.

Vi leverer elektriske kjeler fra den minste utgaven på 12kW og opp til element kjele på 10.000kW. Vi har kjeler for alle typer lavspenninger fra 230V til 690V – 50/60Hz.

Fordeler:

  • De mest miljøvennlige på markedet
  • Høy virkningsgrad, over 99 prosent
  • Null utslipp av miljøgasser
  • Tilnærmet støyfritt
  • Enkel og sikker drift

Ta kontakt for hjelp til gode løsninger, tilbud og informasjon.