News

Tidenes største inspeksjonsjobb

Nærmere 50 tanker og 20 varmevekslere skal kontrolleres. Oppdraget sysselsetter over 30 ansatte.

Flere team på Nordsjø-jobb

Tratec Halvorsen har nå fire mann som til enhver tid driver med reparasjon og vedlikehold i Nordsjøen.

– Filter som tåler mye juling

Kun partikler mindre enn en millimeter slipper gjennom sjøvannsfilteret til denne nye skiden.

Ny skid klar for britisk sokkel

En ny skid fra Tratec Halvorsen med to store filtre er på vei ut til Seagull-feltet utenfor Aberdeen.

Staffing boom in the workshop

With 12 new employees so far this year, the workshop has had its capacity strengthened.

Builds four offshore tanks

It is rolled and welded in the workshop. Four new tanks are soon ready for the North Sea.