Flere team på Nordsjø-jobb

Construction,Workers,Installing,Scaffolding,On,Site,offshore,Construction,Platform,For,Production

Tratec Halvorsen har nå fire mann som til enhver tid driver med reparasjon og vedlikehold i Nordsjøen.

– Vi har to team der ute, ett som jobber for Aker BP og ett som er leid inn av Lundin, forteller Bjørn Helleren, leder for service og ettermarked.

Begge teamene består av fem mann – en prosjektleder som sitter i Kvinesdal og fire mekanikere som rullerer på å være ute på plattformen. De fire som jobber ute går i turnus – to uker på og to uker av.

– BÅDE FOR Aker BP og Lundin driver vi med ulike typer mekanisk vedlikehold. Det kan være diverse skruing og sveising av rør, tanker og rekkverker, forteller Helleren.

Lundin er et svenskeid oljeselskap som driver med petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Selskapet har først og fremst konsentrert virksomheten rundt Alvheim- og Edvard Grieg-områdene i sentrale Nordsjøen.

Aker BP er operatør for feltsentrene Valhall, Ula, Ivar Aasen, Alvheim og Skarv. I tillegg har selskapet en lisensandel på Johan Sverdrup-feltet.

TRATEC HALVORSEN har også fått en ny kontrakt på Goliatfeltet i Barentshavet.

– Vi gjorde en reparasjons- og modifikasjonsjobb på en prosessvarmeveksler på Goliat FPSO i fjor. Oppdragsgiver var så fornøyd med jobben vi gjorde at vi nå har fått et nytt oppdrag som skal utføres i november og desember, sier Helleren.

DET ER SNAKK om samme type arbeid – spesialsveising i 22cr duplex, som er et stålmateriale som brukes mye i rør og ventiler offshore. Tratec Halvorsen har flere sveisere som er sertifiserte for slike oppdrag.

Goliatfeltet er et olje- og gassfelt som ligger 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Goliat regnes som det første oljefunnet nord for Lofoten. Den første oljen ble produsert 12. mars 2016, og feltet ble offisielt åpnet 18. april samme år.

 

 

 

 

 

Bygger stor ferskvannstank

Den første av til sammen seks tanker til Aker BPs nye Hugin A-plattform i Yggdrasil-området er under konstruksjon på verkstedet på Øyesletta.

Får nasjonal oppmerksomhet i ny video

Gjennom videopresentasjoner skal Aker BP vise frem sine norske underleverdører i Yggdrasil-prosjektet. Blant selskapene som løftes frem er Tratec Halvorsen.