Gir prosessmodulen økt levetid

AQ9I2292

Etter omfattende engineering og oppgradering, er prosessmodulen klar for 25 nye år i offshoretjeneste.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Vi snakker vel om rundt 1000 deler til sammen, smiler Stanley Rafoss, som leder arbeidet med å levetidsforlenge den 28,5 tonn tunge skiden.

Prosjektet er en del av oppgraderingen av en installasjon i Nordsjøen.

DET MYLDRER AV arbeidsfolk rundt den hvite konstruksjonen, der den står og skinner inne på Tratec Halvorsens verksted. Det trekkes i kabler, testes, måles og males.

– Prosessmodulen ble demontert fra Jotun-skipet i fjor vinter og flyttet til anlegget vårt i Kvinesdal. Alle deler er demontert, merket og klargjort for videre omfattende inspeksjon og testing, forteller Rafoss.

Etter inspisering av alle deler, utføres det detaljengineering – som er mer omfattende enn å bygge en ny prosessmodul.

– I denne prosessen er det viktig med mye kompetanse og erfarent personell, og en tett dialog med myndighetenes godkjenningsorgan, sier Rafoss.

I DENNE FASEN beregnes og vurderes de rapporter og data som foreligger. På den måten dokumenteres og forlenges levetiden på komponentene som skal monteres sammen igjen.

– Den ferdig monterte modulen vil tilfredsstille samme krav og kvaliteter som en helt ny tilsvarende modul, fastslår Rafoss.

Skiden er åtte meter lang, fire meter bred og sju meter høy. Selve strukturrammen har stått i verkstedet siden februar.

GRADVIS HAR delene blitt skrudd og sveiset på plass igjen. Et ikke ubetydelig engineeringsarbeid er blitt lagt ned.

– Dette er en stor jobb. Mye må planlegges. Alle rørene er fikset. Der vi har manglet rør, har vi laget nye. Nå jobbes det med å få på plass ventiler. Alle ventiler er nye, produsert i Italia. De gamle blir brukt som dummys, slik at montasjen av rør kunne starte i sommer, sier Rafoss.

Prosjektet har stort sett gått som planlagt, men unntak av enkelte leveranser.

– Verden er jo på hælene. Det har vært forsinkelser på noen av delene, sier Rafoss.

FOR TRATEC Halvorsen passer prosjektet perfekt inn i selskapets økte satsing på «lifetime extension» av kjeler, trykkbeholdere og systemer for vannvarmegjenvinning og vannbehandling.

– Det aller meste av modulen blir gjenbrukt. Prosjektet er derfor et godt et eksempel på grønn og bærekraftig produksjon. I tillegg er kostnadene med å oppgradere den gamle modulen betydelig lavere enn om kunden skulle bygge en helt ny modul, sier Rafoss.

Planlagt utskiping er i november. Da blir skiden fraktet ned på kaia og derfra videre med båt til kunden.

– En fremoverlent og viktig bedrift

Formannskapet i Kvinesdal kommune med ordfører Per Sverre Kvinlaug i spissen kom på bedriftsbesøk, og lot seg imponere.

– Viktig å vise oss frem for skoleelevene

Førsteårselever fra Flekkefjord videregående skole fikk en grundig innføring i hvordan det er å være lærling hos Tratec Halvorsen.