HEATING MEDIUM-MODUL

Vår teknologi erstatter fullt ut eksoskjeler og WHRU ved å bruke fornybar elektrisk energi til produksjon av damp og hetvann. 

Modulene leveres med høyspent elektrodekjeler, varmevekslere, pumper, vannbehandlingsanlegg og automasjon- og styresystemer. Alt er plassert og bygget sammen på en modul.  

Vi tilpasser designet etter kundens ønsker. 

Fordeler: 

  • Null-utslipp av miljøgasser 
  • Fornybar energi 
  • Høy virkningsgrad, 99 prosent 
  • Full redundans 
  • Trinnløs regulering 
  • Enkel installasjon 
  • Plass- og vekteffektiv 
  • Høy driftssikkerhet 
  • Lite vedlikehold