HYBERBARISK TESTKAMMER

Tratec Halvorsens testkamre er bygd for å simulere trykkpåvirkning på utstyr og teste det resulterende trykket. Beholderne kan simulere krefter opp til 700 bar, tilsvarende trykket som oppleves på havdyp ned til 7000 meter.

Illustrasjonsbildet viser et hyperbarisk testkammer som har en indre diamater på 1500 millimeter.

Materialtykkelsen er 200 millimeter og beholderne veier cirka 70 tonn, inkludert alt utstyr.

Skjermbilde 2020-01-23 kl. 15.06.22