Nyheter

Oppgraderer eksosrør til Åsgård B

Her sveises de nye delene av på det ene av to identiske eksosrør på plass. Over 2000 sveisetimer går med til utbedringer i prosjektet.

Offshoretanken skal få økt levetid

Her klargjøres to nye endebunner som skal gi nytt liv til en gammel offshoretank.

Tidenes største inspeksjonsjobb

Nærmere 50 tanker og 20 varmevekslere skal kontrolleres. Oppdraget sysselsetter over 30 ansatte.

Flere team på Nordsjø-jobb

Tratec Halvorsen har nå fire mann som til enhver tid driver med reparasjon og vedlikehold i Nordsjøen.

– Filter som tåler mye juling

Kun partikler mindre enn en millimeter slipper gjennom sjøvannsfilteret til denne nye skiden.

Ny skid klar for britisk sokkel

En ny skid fra Tratec Halvorsen med to store filtre er på vei ut til Seagull-feltet utenfor Aberdeen.