Offshoretanken skal få økt levetid

AQ9I9805

Her klargjøres to nye endebunner som skal gi nytt liv til en gammel offshoretank.

Det sveises og brennes på Tratec Halvorsens verksted på Øyesletta. På gulvet ligger det som likner to gigantiske jerngryter.

– Dette skal bli nye endebunner til en tank som totalt måler over 11 meter og har et volum på 104 kubikkmeter. Selve endebunnene har en diameter på nesten fire meter, så dette er svære greier, sier prosjektleder Roald Ingebretsen.

Beregninger vi gjorde viste at eksisterende endebunner var underdimensjonerte, så derfor må det monteres på nye sier Ingebretsen

SAMTIDIG SOM arbeidet pågår i verkstedet, jobbes det ute på installasjonen der tanken står. De gamle endebunnene skal kappes av og transporteres i land. Så skal de nye fraktes om bord og sveises på.

– Utfordringen er at tanken står midt inne i et stort prosessanlegg. Derfor må vi koordinere arbeidet, slik at vi slipper å demontere for mye av utstyret rundt. Men vi har funnet en veldig god løsning, forteller Ingebretsen.

TOTALT ER 7-8 mann fra Tratec Halvorsen involvert i prosjektet. I tillegg til å skifte endebunner, skal tankbunn repareres og flere av stussene på tanken byttes ut.

Utgangspunktet for oppdraget er en inspeksjonsjobb med tilstandsvurdering av nær 50 tanker og 20 varmevekslere. Her blir det påpekt feil og mangler, og rapportert til kunde hva som må repareres for å kunne øke levetiden på utstyret.

Tratec Halvorsen fikk oppgaven med å oppgradere de store tankene.

UTSTYR OM bord i båter og på faste installasjoner er gjerne sertifisert for å kunne holde i 25 år.

Gjennom omfattende ikke-ødeleggende testing (NDT) dokumenterer Tratec Halvorsen sprekker, utmatting, erosjon og annen slitasjeskade, og beskriver hvilke utbedringer som eventuelt er nødvendig for å kunne benytte utstyret i nye 25 år.

– Vi har et sterkt fokus på bærekraft. Gjennom å forlenge levetiden på tanker og varmevekslere, bidrar vi sammen med kundene til gjenbruk og en grønnere verden, sier daglig leder i Tratec Halvorsen, Frode Olsen.

De gamle endebunnene på denne tanken skal sages av og erstattes med de nye som nå klargjøres i verkstedet.

Video er ikke spesifisert. Velg en å vise.

Tre nye lærlinger klare for Tratec Halvorsen

To av de tre lærlingene som starter i august, vil bli sveisere. – Som å vinne i lotto, sier John Vester Nielsen, som er sjef i verkstedet.

Det jobbes for fullt på coalesceren

Den 18,5 meter lange coalesceren som bygges i verkstedet tar form.