SKRUBBER & OLJESEPARATOR

Skrubbere brukes for å separere ut vann fra gass. Gassen kan etter prosessen blant annet brukes som drivstoffgass og eksportgass. Vi designer og optimaliserer utstyret etter kundenes behov og ønsker.

Råolje inneholder olje, vann og gass i tillegg til andre mindre partikler. En olje-vann-separator skiller stoffene og sender dem videre i produksjonsprosessen.

Våre produkter designes med kjent velutprøvd teknologi.

Scrubber - Innmat