Tidenes største inspeksjonsjobb

Male,Inside,Climb,The,Stairway,Storage,Visual,Inspection,Tank,Into

Nærmere 50 tanker og 20 varmevekslere skal kontrolleres. Oppdraget sysselsetter over 30 ansatte.

– Dette er en vanvittig stor og viktig jobb. Den ble påbegynt våren 2020 og vil vare godt inn i 2022, forteller Bjørn Helleren, leder for service og ettermarked.

Tratec Halvorsen har foreløpig ikke fått tillatelse til å navngi oppdragsgiver. Men Helleren kan lette litt på sløret:

– DET ER SNAKK om en inspeksjonsjobb der vi skal tilstandsvurdere mellom 40 og 50 tanker og 20 varmevekslere. Vi påpeker feil og mangler, og melder tilbake hva som må repareres dersom utstyret skal kunne leve i 25 år til, sier Helleren.

Kunden gjennomgår hver rapport, og velger så hva som eventuelt skal oppgraderes. Når den jobben skal fordeles, stiller Tratec Halvorsen naturlig nok langt fremme i køen.

– VI FÅR MANGE av oppgraderingsjobbene på tanker og varmevekslere vi har inspisert. Så det ene fører ofte til det andre, sier Helleren.

Inkludert i rammeavtalen med kunden er også sjekk av såkalte «metering skids» – fastinstallasjoner som måler hvor mye olje som utvinnes. Dessuten inspiseres rør og ventiler på en rekke prosesstanker.

– VI HAR TIL enhver tid 14 mann på anleggsstedet. De jobber 12 dager i strekk, og blir så avløst at et nytt arbeidslag. I tillegg har vi et støtteteam i Kvinesdal, sier Helleren, og understreker:

– Vi er utrolig stolte over å ha fått denne kontrakten. En ting er at den gir arbeid til så mange. Men avtalen er også en fjær i hatten til Tratec Halvorsen som selskap. At vi blir valgt som leverandør til et så stort oppdrag, bekrefter at vi sitter på en unik kompetanse på trykk- og temperaturteknologi.

 

Bygger stor ferskvannstank

Den første av til sammen seks tanker til Aker BPs nye Hugin A-plattform i Yggdrasil-området er under konstruksjon på verkstedet på Øyesletta.

Får nasjonal oppmerksomhet i ny video

Gjennom videopresentasjoner skal Aker BP vise frem sine norske underleverdører i Yggdrasil-prosjektet. Blant selskapene som løftes frem er Tratec Halvorsen.