Varmevekslere til Balder-plattformen

VARMEVEKSLERE TIL BALDER-PLATTFORMEN

Fire nye varmevekslere fra Tratec Halvorsen er klare for installasjon på Balder-plattformen i Nordsjøen.

– Planen er at de skal erstatte de som står der fra før. Våre nye varmevekslere er dobbelt så store og vil gi mye bedre effekt for kunden, forteller Kjell Vidar Netland, leder for offshoreprodukter hos Tratec Halvorsen.

Installasjon kan kun skje i sommerhalvåret. Varmevekslerne vil derfor bli mellomlagret i Stavanger i noen måneder før de skipes ut på sokkelen.

En såkalt Waste Heat Recovery Unit (WHRU) sørger for at varmen fra eksosgassen i en gassturbin produserer prosessvarme til plattformen. Hver av kolossene som står på verkstedet på Øyesletta veier rundt 20 tonn.

Tratec Halvorsen fikk WHRU-ordren for rundt ett år siden. Netland håper nå på flere bestillinger.

– Dette er et marked vi ønsker å satse på fremover. Produkter som handler om trykk og temperatur er vi ikke bare gode på. Dette er vår kjernekomptanse, forteller Netland.

BT:
Kjell Vidar Netland ved en av varmevekslerne som snart skal installeres i Nordsjøen.

Bygger stor ferskvannstank

Den første av til sammen seks tanker til Aker BPs nye Hugin A-plattform i Yggdrasil-området er under konstruksjon på verkstedet på Øyesletta.

Får nasjonal oppmerksomhet i ny video

Gjennom videopresentasjoner skal Aker BP vise frem sine norske underleverdører i Yggdrasil-prosjektet. Blant selskapene som løftes frem er Tratec Halvorsen.