Varmeveksleren pusses opp

AQ9I2652

På verkstedet jobbes det med levetidsforlengelse av en varmeveksler på 65 tonn.

– Denne veksleren er så kraftig at den aldri vil ruste. Men den må være tett og tåle trykk de neste 25 årene, sier leder for fabrikasjon, John Vester Nielsen.

På verkstedet arbeides det intenst med en flens på den ene av enden av den grå kolossen. Fire mann er i sving. Den ene er festet med sikkerhetssele og sitter på toppen, mens han kommuniserer de andre.

VARMEVEKSLEREN tilhører produksjonsskipet Jotun FPSO, som etter å ha produsert olje fra Jotun-feltet i Nordsjøen siden 1999 oppgraderes på verftet hos Rosenberg Worley i Stavanger.

Tratec Halvorsen har fått i oppdrag å forlenge levetiden på flere av installasjonene om bord, deriblant varmeveksleren.

– FØR DEN kom hit til verkstedet, ble den demontert fra skipet og sendt til sandblåsing. Vi setter sammen delene igjen, trykktester og inspiserer. Når vår jobb er ferdig, sendes veksleren til maling igjen før den overleveres kunder, forklarer Nielsen.

Varmeveksleren består blant annet av 500 små rør. Disse må være tette og tåle trykk. Gjennom grundig trykktesting av samtlige rør, ble oppdaget lekkasjer i åtte av dem

– Det er umulig å sette inn nye. Rørene som ikke er tett, blir derfor plugget. På den måten tas de ut av produksjon og utgjør dermed ingen risiko lenger, sier Nielsen.

VED SIDEN AV varmeveksleren står flere mindre trykktanker og filtre på en rekke . De er også pusset opp og klare for 25 nye år i Nordsjøen.

I den andre delen av verkstedet, gjennomføres det omfattende engineeringarbeid og oppgradering på en åtte meter lang, fire meter bred og sju meter prosessmodul. Her er over 1000 deler demontert og satt sammen igjen.

Fire mann jobber med å få låst fast flensene.

Boltene skrus fast.

John Vester Nielsen. leder for fabrikasjon, måler diameteren på varmeveksleren.

500 små rør går igjennom veksleren. Åtte av den måtte plugges.

Full konsentrasjon på toppen av varmeveksleren.

Flere små trykktanker og filtre er levetidsforlenget og skal fraktes tilbake til Jotun FPSO.

Skiltet dokumenterer at trykktanken er blitt resertifisert. 

Lager ny dekksluke til plattform

Dekksluken fra Tratec Halvorsen blir en viktig del av brannsikringen på plattformdekket.

Imponerte ordførere på besøk

– Tratec Halvorsen er et spennende selskap og en stor arbeidsplass i Kvinesdal. For oss er det veldig nyttig å bli bedre kjent med bedriften.