Verden rundt på kjeleservice

AQ9I2447

Tratec Halvorsens servicepersonell på kjeler besøker kunder overalt.

– Vi inspiserer kjelene innvendig, trykktester dem og sjekker ulike sikkerhetsfunksjoner. Er det behov reparasjoner, så tar vi sveisejobben mens vi allerede er hos kunden, sier Rolf Galdal.

Han og teamet hos Halvorsen har hele verden som arbeidsplass. Før koronapandemien begrenset reisevirksomheten, var turer booket til Vietnam og Brasil. I stedet det blitt oppdrag på et norske fastlandet. I tillegg drar Galdal og teamet på offshorejobber.

– VI HAR PRODUSERT og installert over 2000 kjeler bare i Norge. Hver kjele er som regel unik, og laget etter kundens egne spesifikasjoner. Når disse trenger service og vedlikehold, har vi det beste utgangspunktet for å utføre jobben ettersom vi har et stort arkiv med data på alle kjelene, sier Galdal.

Kundene som gjennom årene har fått levert varme- og trykkpåkjente kjeler, fordeler seg over en rekke bransjer. Og Tratec Halvorsens service team tar oppdrag fra alle.

– VI BESØKER ALT fra slakterier, bakerier og vaskerier til kornsiloer, treindustribedrifter og offshoreinstallasjoner, sier Galdal, som bor i Flekkefjord men opprinnelig er fra Feda.

Han er utdannet bilmekaniker og brannmann, og har siste 12 årene jobbet med betong. Men før det arbeidet han hos Halvorsen i flere år som servicetekniker.

– Da jobbet jeg også med kjeleservice. Så nå er ringen sluttet, smiler Galdal.

– En fremoverlent og viktig bedrift

Formannskapet i Kvinesdal kommune med ordfører Per Sverre Kvinlaug i spissen kom på bedriftsbesøk, og lot seg imponere.

– Viktig å vise oss frem for skoleelevene

Førsteårselever fra Flekkefjord videregående skole fikk en grundig innføring i hvordan det er å være lærling hos Tratec Halvorsen.