Verden rundt på kjeleservice

AQ9I2447

Tratec Halvorsens servicepersonell på kjeler besøker kunder overalt.

– Vi inspiserer kjelene innvendig, trykktester dem og sjekker ulike sikkerhetsfunksjoner. Er det behov reparasjoner, så tar vi sveisejobben mens vi allerede er hos kunden, sier Rolf Galdal.

Han og teamet hos Halvorsen har hele verden som arbeidsplass. Før koronapandemien begrenset reisevirksomheten, var turer booket til Vietnam og Brasil. I stedet det blitt oppdrag på et norske fastlandet. I tillegg drar Galdal og teamet på offshorejobber.

– VI HAR PRODUSERT og installert over 2000 kjeler bare i Norge. Hver kjele er som regel unik, og laget etter kundens egne spesifikasjoner. Når disse trenger service og vedlikehold, har vi det beste utgangspunktet for å utføre jobben ettersom vi har et stort arkiv med data på alle kjelene, sier Galdal.

Kundene som gjennom årene har fått levert varme- og trykkpåkjente kjeler, fordeler seg over en rekke bransjer. Og Tratec Halvorsens service team tar oppdrag fra alle.

– VI BESØKER ALT fra slakterier, bakerier og vaskerier til kornsiloer, treindustribedrifter og offshoreinstallasjoner, sier Galdal, som bor i Flekkefjord men opprinnelig er fra Feda.

Han er utdannet bilmekaniker og brannmann, og har siste 12 årene jobbet med betong. Men før det arbeidet han hos Halvorsen i flere år som servicetekniker.

– Da jobbet jeg også med kjeleservice. Så nå er ringen sluttet, smiler Galdal.

Bygger stor ferskvannstank

Den første av til sammen seks tanker til Aker BPs nye Hugin A-plattform i Yggdrasil-området er under konstruksjon på verkstedet på Øyesletta.

Får nasjonal oppmerksomhet i ny video

Gjennom videopresentasjoner skal Aker BP vise frem sine norske underleverdører i Yggdrasil-prosjektet. Blant selskapene som løftes frem er Tratec Halvorsen.