FUEL SKIDS

Fuel skids beskytter utstyr som gassturbiner og gassmotorer mot overtykk, partikler og fuktighet.

Gassen kommer typisk inn gjennom en «knock out drum» for å redusere trykk, og fjerne fuktighet og partikler i gassen. Deretter føres den gjennom partikkelfilteret som reduserer disse uønskede stoffene i gassen ytterligere.

Tratec Halvorsen fuelskids tilpasses og bygges etter kundens ønske og tilgjengelig plass. Vi tilbyr et kompakt design, høy virkningsgrad og lave bygge- og installasjonskostnader.

iso_filter