OM TRATEC HALVORSEN

 

Smart teknologi og grønt fokus kjennetegner Tratec Halvorsen.

Siden 1842 har vi levert solid håndverk av høy faglig kvalitet. Produktene har selvsagt endret seg med tiden. Men evnen til å identifisere de riktige og kostnadseffektive løsningene for kundene, er stadig den samme.

På Øyesletta i Kvinesdal kommune har vi hovedkontor, verksted og lager. Her produseres alle typer kjeler, trykkbeholdere og systemer for vannvarmegjenvinning og vannbehandling.

Tratec Halvorsens teknologi brukes både offshore og på land. Blant de viktigste kundene våre er Equinor, Aker BP og ConocoPhillips.

Som totalleverandør av EPCIC-prosjekter, følger vi produktene fra utvikling til anskaffelse, konstruksjon, installasjon, igangsetting og vedlikehold. Dermed får kundene våre en tett og personlig oppfølging fra start til mål.

Flere av Tratec Halvorsens produkter og løsninger er patenterte. Vi kombinerer innovasjon og produktutvikling med et tydelig forretningsfokus. Produktutviklingen er derfor ofte en integrert del av våre partnerskap med større kunder.

De senere årene har Tratec Halvorsen blitt en spesialisert og etterspurt leverandør av mer miljøvennlige produkter. Blant disse er våre enheter for vannvarmegjenvinning – såkalte Water Heat Recovery Units – og systemer for å redusere nitrogenoksid (NOx) i gassturbiner.

Skjermbilde 2019-11-15 kl. 12.22.50

HISTORIKK

Tratec Halvorsen er et selskap med lange tradisjoner. Nedenfor kan du lese høydepunkter fra vår stolte bedriftshistorie.

 • 1842

  Telemarkingen Halvor Sørensen ankommer Flekkefjord for å utføre spesialarbeid på Lista fyr. Han slår seg ned i sørlandsbyen, og starter sin egen lille smie Allégaten. Der utfører han skipsreparasjoner og lager båtbeslag. Sønnen Søren Halvorsen går etter hvert inn i driften.

 • 1918/19

  Søren Halvorsens sønn, Anton, overtar geskjeften. Han er utdannet maskinsjef, og kombinerer i en åtteårsperiode driften i smia med sjømannsliv.

 • 1939

  20 år gammel begynner Peder Halvorsen å jobbe farens firma. Han har svenne- og mesterbrev i rørleggerfaget.

 • 1944-45

  Bedriften, som nå har skiftet navn til S. Halvorsen & Sønner AS, kjøper en eiendom i Flekkefjord sentrum. Her starter snart byggingen av det første verkstedet.

 • 1960

  Flytting til Wahlsodden. Kraftig vekst har gjort de gamle lokalene for små. Staben teller nå 25 mann.

 • 1969

  Bedriften flytter igjen – denne gangen ut av byen. Nytt tilholdssted blir et moderne og langt større bygg på Sira.

 • 1972-73

  Uenigheter mellom Peder Halvorsen og hans bror Anders ender med at sistnevnte selger seg ut av familiebedriften, og starter en konkurrerende virksomhet i de gamle lokalene på Wahlsodden. Foretaket skifter samtidig navn til Peder Halvorsen AS Kjelfabrikk, og er heleid av Peder Halvorsen.

 • 1975

  De første offshoreleveransene starter.

 • 1980

  Utvidelse av kjelfabrikken på Sira fra 4000 til 4500 kvadratmeter. Nybygget skal gi plass til råvarelager, røntgenfotografering og sandblåsing.

 • 1984

  Statoil bestiller to produksjonsenheter til Gullfaks A. Ordren har en samlet verdi på 10 millioner kroner. Totalt er det nå levert 58 trykktanker til Nordsjøen fra fabrikken på Sira.

 • 1985

  Tre store kjeler, hver av dem på 32 tonn, skipes ut til Oseberg A-plattformen.

 • 1989

  Peder Halvorsen passerer 70 år, og velger å trekke seg ut av driften.

 • 1989

  Ordreboken har aldri tidligere vært så full. Blant annet skal det leveres utstyr til fiskemelfabrikker i Alaska og Canada.

 • 1990

  En spesiallaget høytrykkstank fraktes ut til Draugen-feltet.

 • 1992

  Åtte store dampkjeler skipes til Russland.

 • 1995

  Bedriften ISO-sertifiseres etter høyeste mulige standard, noe som vil styrke posisjonen i det internasjonale markedet.

 • 1998

  Peder Halvorsen AS Kjelfabrikk feirer 25-årsjubileum. Den årlige omsetningen har passert 50 millioner kroner. Siden 1973 er det produsert 4600 trykkenheter. Spesialprodukter til industri og offshore er blitt en viktig del av sortimentet, men kjeler står fortsatt for rundt halvparten av salget.

 • 1998

  Norges nye hovedflyplass på Gardermoen åpner – med energi fra et fjernvarmesystem med to energisentraler. Peder Halvorsen AS Kjelfabrikk har levert kjelene til begge sentralene.

 • 1999

  Det islandske industrikonsernet Hedinn HF kjøper 73 prosent av aksjene i selskapet. Selgere er grunnlegger Peder Halvorsens tre voksne barn. Frode Halvorsen, Karen Elisabeth Andersen og Åse Halvorsen Egeland beholder imidlertid en eierandel på ni prosent hver. Bedriften har nå 70 ansatte.

 • 2002

  Inntektssvikt gjør at styret tar Peder Halvorsens Kjelfabrikk AS til skifteretten. Anført av Halvorsen-familien, ledende ansatte i den konkursrammede bedriften og Flekkefjord Sparebank blir det satt i gang en omfattende redningsaksjon, som snart resulterer i at virksomheten overtas av et nytt selskap, Peder Halvorsen Industrier AS. Frode Olsen blir administrerende direktør.

 • 2003

  Ordrene strømmer inn. Blant de største er en kontrakt verdt 10 millioner kroner med BP Norge om modifisering av to oljeovner til Valhall-plattformen.

 • 2006

  Et nytt samarbeid med Statoil og Conoco bidrar til kraftig oppdragsvekst. Bedriftens offshoreproduksjon flyttes til en ny industrihall på Øyesletta i Kvinesdal.

 • 2009

  Produksjonen av kjeler flyttes fra Sira til verkstedet på Øye, der resten av virksomheten holder til. Dermed er all produksjon samlet på ett sted.

 • 2010

  Peder Halvorsen Industrier AS blir en del av et nytt konsern, som eies av stavangermannen Sigve Skimmeland. Hovedkontoret legges i Stavanger.

 • 2011

  Peder Halvorsen Industrier AS splittes. Offshoredelen samles i selskapet Halvorsen Offshore AS. Den landbaserte kjelvirksomheten flyttes til i et nytt selskap, Peder Halvorsen Biocom AS, der industrikonsernet Tratec kommer inn på eiersiden med aksjeandel på 50 prosent.

 • 2011

  Halvorsen Offshore får en gigantordre på levering av vannbehandlingsanlegg som gjør det mulig å redusere klimagassen NOx på Troll C.

 • 2014

  Halvorsen Offshore inngår avtale om å leie produksjonshallen på Angholmen. Dette vil gjøre det mulig å løfte installasjoner direkte til skip. Bedriften har fra før tre andre produksjonshaller, som fortsatt kommer til å være i bruk.

 • 2016

  Det meldes om nesten fulle ordrebøker. Det første av tre eksossystemer som skal til Åsgard B-plattformen står klart til utskipning på Angholmen.

 • 2018

  Halvorsen Offshore AS er konkurs. 75 mann mister arbeidet. Konkursen skyldes likviditetsproblemer som følge av at en stor kunde ikke har betalt for seg. Men konkursboet kjøpes opp og snart driften i gang igjen. Det nye selskapet får navnet Tratec Halvorsen AS, og eies av Tratec-konsernet (80 prosent) og administrerende direktør Frode Olsen (20 prosent).

 • 2019

  Den første mobile, kontainerbaserte vannfabrikken leveres til Equinor. Teknologien gjør det mulig å tømme oljebrønner i senfase raskere, mer miljøvennlig og til en lavere kostnad.

   

   

   

   

   

Innovasjon har siden 1842 vært en grunnpilar i vår forretningsfilosofi. Vår vilje og evne til å finne smarte løsninger for kundene er fortsatt vårt fremste konkurransefortrinn.

For å kunne være konkurransedyktige, jobber vi kontinuerlig med å utvikle løsninger som gir kundene våre kostnadsgevinster. Vår produksjon er rigget for å kunne levere kvalitet til gunstige priser.

Vi ønsker å etterlate et bærekraftig fotavtrykk i alt vi gjør – fra planlegging og utvikling til produksjon og installering. Dessuten er det et mål for oss at produktene våre skal hjelpe kundene med det grønne skiftet.

Kilder:
Avisen Agder, jubileumshefte fra 1998, Stavanger Aftenblad og bedriftens eget arkiv.

VISJONER OG VERDIER

Vår visjon er å utvikle, produsere og levere smart teknologi med lave kostnader samtidig som vi har et grønt fokus i alle ledd.

hello-i-m-nik-MAgPyHRO0AA-unsplash

STYRET

Styret i Tratec Halvorsen AS (fra venstre): Bent-Ståle Johansen, Frode Olsen (adm. dir), Lill Hege Hals, Olav Magne Olsen, William Willumsen (leder), Trond Robstad og Christian Willumsen.

Administrasjon

Daglig leder
+47 99 28 56 10
frode.olsen@tratec.no
Leder salg og marked
+47 99 28 56 30
bjorn.helleren@tratec.no
Leder
teknisk avdeling
+47 99 28 56 32
narve.tunheim@tratec.no
Leder fabrikasjon
+47 99 28 56 09
john.vester.nielsen@tratec.no
MTK-leder
+47 99 28 56 41
harald.tveit@tratec.no
Driftsleder
+47 99 28 56 40 bjorn.rusti@tratec.no
Økonomileder
+47 99 28 56 66
connie.sand.hovda@tratec.no
Leder innkjøp
+47 99 28 56 36
randi.r.kaspersen@tratec.no
Leder ettermarked
+47 99 28 56 02
svein.magne.kaspersen@tratec.no
Prosjektleder - salg
+47 99 28 56 62 kurt.ivar.ramsli@tratec.no
Prosjektleder
+47 99 28 56 16
roald.ingebretsen@tratec.no
Prosjektleder
+47 99 28 56 53 stanley.rafoss@tratec.no
Prosjektleder
+47 99 28 56 35
svein.kenneth.krossli@tratec.no
Prosjektleder
+47 99 28 56 11
oystein.ovrebo@tratec.no
Prosjektleder
+47 99 28 56 31
tore.tjornhom@tratec.no

ÅPENHETSLOVEN

Det er etablert en prosedyre i Tratec Halvorsen som ivaretar kravene i åpenhetsloven. Vår prosedyre skal bidra til at vår virksomhet og vårt samarbeid med leverandører fremmer åpenhetslovens formål.

Les vår redegjørelse for aktsomhetsvurdering her. 

Kontakt oss om ditt prosjekt

Navn(Påkrevd)
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
tratec-logo

TRATEC-KONSERNET

Tratec Halvorsen er en del av Tratec, et industrikonsern på Sørlandet som i dag har over 350 medarbeidere og en samlet årlig omsetning på rundt 650 millioner kroner.

Tratec ble grunnlagt i 1996, og leverer løsninger og service innen mekanikk, elektro, rør og automasjon til industri, offshore, samferdsel, samt bygg og anlegg.

Konsernets visjon er «Sammen skaper vi verdier», som innebærer at vi sammen med våre kunder skal samarbeide, utvikle, levere kompetanse og teknologi for å skape resultater, kvalitet, vekst og gode arbeidsplasser.

Tratec er bygget på følgende aktive og levende verdier: Kvalitet, tillit og handlekraft. Dette betyr at konsernets skal kjennetegnes av riktig kvalitet i alt vi gjør, at våre kunder skal kunne stole på oss, at har vi tillit til hverandre, at vi har fokus på effektivitet, gjennomføringsevne og resultater.

Følgende selskaper inngår i Tratec-konsernet: