Kjeler-v02

Kjeler

Solgte enheter

Tratec Halvorsens produktportefølje av kjeler er omfattende, og strekker seg fra de minste på 15kW til kjeler over 30MW.

Våre kjeler kan brukes med ulike energiformer tilført – som elektrisk energi, biogass, propan, butan, biooljer, olje, biomasse, varme væsker og varme avgasser.

Anleggene leveres til landbasert industri og offshore.

Totalt har vi levert over 10.000 kjeler og trykktanker til våre kunder.

Kjel- og trykktankprodukter:

For mer informasjon, kontakt:

Leder for
temperaturpåkjent utstyr
+47 99 28 56 32
ntu@halvorsen.no
Leder for salg og marked
+47 99 28 56 30
bhe@halvorsen.no