SERVICE OG MONTASJE

Vår lange historie for produksjon av dampkjeler og trykkpåkjent utstyr har gitt oss en solid kompetanse på service og montasje. Vi har erfarne serviceingeniører som utfører årskontroll, service og vedlikehold på alle typer kjelanlegg.

Automasjon og overvåking av prosesser er en naturlig del av vår virksomhet, og vi bidrar alltid til fokus på optimalisering og energisparing ute hos kunder.

Serviceavtaler med våre kunder sikrer regelmessig tilsyn av dampanlegget og sikrer god driftssikkerhet.

Vi har erfarne kjelsmeder, sveisemontører og industrirørleggere som utfører alt fra nyinstallasjoner til ombygginger og reparasjoner av kjeler.

Ta kontakt for hjelp til gode løsninger, tilbud og informasjon.