Bytter eksoskanaler og renoverer trykktanker på Jotun FPSO

20220127_074948

I to år har Tratec Halvorsen installert nye eksoskanaler og oppgradert trykktanker på produksjonsskipet Jotun FPSO.

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Det er to store oppdrag. De gamle eksoskanalene er erstattet med nye, mens i trykktankene har vi byttet innmaten og utført sveisereparasjon og trykktesting, sier prosjektleder Roald Ingebretsen.

Oppgraderingen av Jotun FPSO på verftet Worley Rosenberg Stavanger, er en del av Vår Energis satsing på økt utvinning av olje fra Balder-feltet i Nordsjøen.

Jobben med eksoskanalene startet i mars 2022. Det er kanalene i skipets fremre maskinrom og bakre brannpumpemaskinrom som skiftes ut. Tratec Halvorsen demonterer de gamle, og produserer nye på verkstedet i Kvinesdal og installerer dem om bord.

ARBEIDET MED å oppgradere trykktankene er også i sluttfasen. Her er mellom 10 og 15 mann vært i sving på Rosenberg-veftet. I tillegg er fire ansatte i Kvinesdal engasjert på fulltid.

Endebunner skiftes, tankbunner repareres og flere stusser byttes ut.

– Vi gir nytt liv til 30 offshoretanker. Åtte av dem er fraktet til verkstedet vårt i Kvinesdal og renovert her. Resten oppgraderes på selve skipet, sier Ingebretsen.

UTGANGSPUNKTET for oppdraget er en inspeksjonsjobb med tilstandsvurdering av nær 50 tanker og 20 varmevekslere. Her ble det påpekt feil og mangler, og rapportert til kunde hva som måtte repareres for å kunne øke levetiden på utstyret.

Tratec Halvorsen fikk oppgaven med å levetidsforlenge de tankene som krevde oppgradering.

– Viktig å vise oss frem for skoleelevene

Førsteårselever fra Flekkefjord videregående skole fikk en grundig innføring i hvordan det er å være lærling hos Tratec Halvorsen.

Firkanttanken klar til testing

Den første av de seks tankene til den nye Hugin A-plattformen står snart ferdig i verkstedet.