Bygger stor ferskvannstank

AQ9I7561

Den første av til sammen seks tanker til Aker BPs nye Hugin A-plattform i Yggdrasil-området er under konstruksjon på verkstedet på Øyesletta.

Tekst og foto: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

– Det spesielle med tanken er at den er firkantet. Vi har laget slike tanker før, men aldri med en slik dimensjon, sier prosjektleder Stanley Rafoss.

Tanken er på 120 kubikkmeter og måler 3,5 ganger 10,4 meter, og skal ha tre innvendige kamre. Det byr på ekstra utfordringer.

– EN RUND TANK har styrke i seg selv. Med en firkantet tank er det annerledes. Den må stives opp og er mye mer utfordrende å lage. Og jo flere kamre, jo mer arbeid er det. Til gjengjeld vil en firkantet tank utnytte plassen bedre om bord enn en rund, sier Rafoss.

Inne i verkstedet er sveisere, montører og platearbeidere i full sving.

Tre sveisere jobber på de to langsidene. Hele tanken lages i Duplex, som er et rustfritt stål med god korrosjons-bestandighet og høy mekanisk holdbarhet.

– DEN VIL BESTÅ av over 600 deler, som lages ferdige her på verkstedet før de sveises og monteres sammen, sier produksjonskoordinator på verkstedet, Chris Bjørklund.

Konstruksjonen til Hugin A-plattformen sammenstilles på Stord. I tillegg til den atmosfæriske ferskvannstanken som nå er i produksjon, skal Tratec Halvorsen levere fem trykktanker til prosjektet.

– Ferskvannstanken, som kalles en «Potable Water Storage Tank», skal være ferdig til jul. Alle i verkstedet er for tiden involvert i arbeidet. Planlagt leveringsdato for de fem andre er før sommeren neste år, sier Rafoss.

DAGLIG LEDER Frode Olsen legger ikke skjul på at Yggdrasil-prosjektet er et stort og veldig viktig oppdrag.

– Tratec Halvorsen har fått en kontrakt som bidrar til at vi har investert i fremtidsrettede robotiserte sveisemaskiner. Det gjør oss konkurransedyktig i det internasjonale markedet, sier Olsen.

TRATEC HALVORSEN er en av flere hundre norske leverandørbedriftene som bidrar til Yggdrasil.

Utbygger er «Fixed Facilities Alliance», som er en allianse mellom Aker BP, Aker Solutions og Siemens Energy. Tratec Halvorsens oppdragsgiver er Aker Solutions.

Aker BP og lisenspartnere investerer 115 milliarder kroner i Yggdrasil. Utbyggingen er ventet å gi 65.000 årsverk i Norge, der halvparten er i utbyggingsfasen.

Firkanttanken klar til testing

Den første av de seks tankene til den nye Hugin A-plattformen står snart ferdig i verkstedet.

Bytter eksoskanaler og renoverer trykktanker på Jotun FPSO

I to år har Tratec Halvorsen installert nye eksoskanaler og oppgradert trykktanker på produksjonsskipet Jotun FPSO.