Signerte avtale med Veolia

SIGNERTE AVTALE MED VEOLIA

Tratec Halvorsen skal samarbeide med en global gigant om utvikling og produksjon av vannbehandlingsutstyr.

Med over 171.000 ansatte er Veolia Group er verdensledende på bærekraftige løsninger for vannforsyning, avløp og energi.

Samarbeidsavtalen er formelt sett inngått med VWS Westgarth, som er en del av Veolia Water Technologies.

– Vil styrke oss

VWS Westgarth og Tratec Halvorsen tar sikte på å kombinere Veolias teknologi med Tratec Halvorsens kompetanse innen design og konstruksjon. Markedsfokuset vil være på norsk kontinentalsokkel, og avtalen forplikter partene til sammen å utvikle og forbedre kundenes vannbehandlingsanlegg.

– Avtalen vil styrke oss både når det gjelder design, bygg, vedlikehold, service og overvåking. Vi ser virkelig frem til samarbeidet, som vi mener kundene våre vil dra stor nytte av, sier Kjell Vidar Netland, leder for trykkpåkjent utstyr hos Tratec Halvorsen.

– Formidabelt partnerskap

VWS Westgarth er basert i Storbritannia og verdensledende innen sulfatfjerningssystemer. Selskapet har en imponerende referanseliste på oppstrøms vannbehandling.

– Dette er en spennende mulighet til å samarbeide med Tratec Halvorsen, og i fellesskap utvikle en sterk tilstedeværelse på norsk kontinentalsokkel som leverandør av oppstrøms offshore vannbehandlingssystemer. Vår kombinerte kompetanse representerer et formidabelt partnerskap i denne sektoren, sier Dave Sheldrake, administrerende direktør i VWS Westgarth.

Oppgraderer eksosrør til Åsgård B

Her sveises de nye delene av på det ene av to identiske eksosrør på plass. Over 2000 sveisetimer går med til utbedringer i prosjektet.

Offshoretanken skal få økt levetid

Her klargjøres to nye endebunner som skal gi nytt liv til en gammel offshoretank.