Får nasjonal oppmerksomhet i ny video

Skjermbilde 2023-08-14 kl. 13.44.36

Gjennom videopresentasjoner skal Aker BP vise frem sine norske underleverdører i Yggdrasil-prosjektet. Blant selskapene som løftes frem er Tratec Halvorsen.

– Dette er fantastisk moro, og en unik mulighet for oss til å vise hvem vi er og hva vi driver med til et viktig publikum, sier markedssjef Bjørn Helleren i Tratec Halvorsen.

Han har selv en hovedrolle med i filmen, som er spilt inn i verkstedet på Øyesletta i Kvinesdal.

Se filmen her.

AKER BP HAR vist videoene på ulike arrangementer og i sosiale medier i sommer for å vise

lokale og nasjonale politikere og interessenter at selskapet leverer som lovet på intensjonen med aktivitetspakken, som innebærer å sikre aktivitet, utvikle kompetanse og videreutvikle industrien i Norge.

Tratec Halvorsen deltar i Yggdrasil-prosjektet med fabrikasjon av store prosesstanker. Avtalen vil ha en samlet verdi på over 100 millioner kroner.

– KONTRAKTEN gjør at vi kan sysselsette ingeniører, produksjonspersonell og lærlinger i cirka to år. Dessuten bidrar den til at vi har kunnet investere i fremtidsrettede robotiserte sveisemaskiner, som igjen gjør oss konkurransedyktige i det internasjonale markedet, forteller Helleren.

Stortinget godkjente i juni i år utbyggingsplaner for tre nye oljefelter i Nordsjøen – Yggdrasil, Valhall og Fenris.

Yggdrasil antas å ha en investeringsramme på 115 milliarder kroner. De to andre prosjektene er anslått til å koste 50 milliarder kroner.

AKER BP ER operatør for feltene, men vi altså benytte en rekke underleverandører i utbyggingsarbeidet.

– Prosjektene skaper betydelige ringvirkninger, gir trygghet for folk og arbeid og ikke minst inntekter til staten. Dette er enormt store prosjekter som gir arbeid langs hele kysten, sa olje- og energiminister Terje Aasland under Stortingets behandling av prosjektet.

YGGDRASIL-UTBYGGINGEN, som ble vedtatt på møtet, har forventede utvinnbare ressurser på 650 millioner fat oljeekvivalenter. For Valhall og Fenris forventes utvinnbare ressurser er på 367 millioner fat oljeekvivalenter.

Utbyggingene vil bli drevet med kraft fra land og har planlagt oppstart i 2027.

– Det blir aktivitet på verftene i Egersund, i Stavanger, i Haugesund, på Stord, i Verdal og i Sandnessjøen, samt hos en rekke leverandører over hele landet, opplyste Aasland.

– Viktig å vise oss frem for skoleelevene

Førsteårselever fra Flekkefjord videregående skole fikk en grundig innføring i hvordan det er å være lærling hos Tratec Halvorsen.

Firkanttanken klar til testing

Den første av de seks tankene til den nye Hugin A-plattformen står snart ferdig i verkstedet.