FEIRET JOHAN SVERDRUP MED KAKE

FEIRET JOHAN SVERDRUP MED KAKE

Åpningen av Norges neste store oljeeventyr ble feiret med marsipankake i kantina på Øyesletta.

Johan Sverdrup-feltet er i produksjon. Equinor er operatør. Tratec Halvorsen er blant samarbeidspartnerne.

Johan Sverdrup er den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet. Feltet blir det tredje største på norsk sokkel. Når andre byggetrinn kommer i drift i 2022, vil maksproduksjonen være på hele 660.000 fat olje per dag. Det utgjør rundt en tredel av all oljeproduksjonen på norsk sokkel.

Johan Sverdrup-feltet får strøm fra land. CO2-utslippene fra produksjon av olje og gass er anslått til under ett kilo CO2 per fat. Snittet internasjonalt er på 18 kilo CO2 per fat.

– Olje fra Johan Sverdrup forventes å gi inntekter på mer enn 1400 milliarder kroner de neste 50 årene, hvorav mer enn 900 milliarder går til den norske stat og samfunnet. Mongstad spiller en viktig rolle i realiseringen av disse verdiene. Johan Sverdrup gir samtidig økt aktivitet ved anlegget og nye muligheter for fremtiden, sier Irene Rummelhoff, konserndirektør for Markedsføring, midtstrøm og prosessering i Equinor, i en pressemelding.

Som en markering av at giganten i Nordsjøen er i produksjon, inviterte Equinor alle sine samarbeidspartnere og lokalsamfunn i Norge som har vært med på «eventyret» til kakefest.

Fakta om Johan Sverdrup:
• Det tredje største oljefeltet på norsk sokkel (2,7 milliarder fat oljeekvivalenter i forventede ressurser).
• Maksproduksjon etter andre byggetrinn er i drift er på hele 660.000 fat olje per dag. Dette utgjør ca 1/3 av all oljeproduksjonen på norsk sokkel.
• Balanseprisen for hele feltutbyggingen er på under 20 dollar per fat
• Bygges ut i to faser. Fase 1 ble godkjent av norske myndigheter i 2015, og produksjonen startet i oktober 2019. Fase 2 av utbyggingen ble godkjent i 2019, og forventes å komme i produksjon i 4. kvartal 2022.
• Drives av Equinor (operatør), Lundin Norway, Petoro, Aker BP og Total.

Lager ny dekksluke til plattform

Dekksluken fra Tratec Halvorsen blir en viktig del av brannsikringen på plattformdekket.

Varmeveksleren pusses opp

På verkstedet jobbes det med levetidsforlengelse av en varmeveksler på 65 tonn.