Prosessmodul klar for Jotun FPSO

20230215_104854813_iOS

Her løftes den 40,3 tonn tunge prosessmodulen om bord i produksjonsskipet Jotun FPSO.

Tekst: Sveinung W. Jensen, Tellus Kommunikasjon

Det er hektisk aktivitet i verkstedet i Kvinesdal. I over ett år har prosjektledere, ingeniører, montører, elektrikere, sveisere og andre jobbet med den åtte meter lange, fire meter brede og sju meter høye stålkolossen. Nå legges siste hånd på verket.

– Noen av delene helt i toppen måtte demonteres, pakkes og sendes i løse deler. Det var rett og slett ikke nok takhøyde i verkstedet da modulen skulle heises opp på bilen, sier leder for fabrikasjon, John Vester Nielsen.

ETTER Å HA blitt kjørt noen hundre meter bort til kaia, blir den ferdige modulen fraktet med båt til Stavanger.

Prosjektet er en del av oppgraderingen av produksjonsskipet Jotun FPSO, som ligger ved verftet Worley Rosenberg Stavanger.

PROSESSMODULEN ble demontert fra skipet og flyttet til verkstedet i Kvinesdal. Rundt 1000 deler er demontert, merket og klargjort for videre omfattende inspeksjon og testing.

– Det er en omfattende engineeringsjobb, sier Stanley Rafoss, som leder arbeidet med å levetidsforlenge modulen.

Alle delene ble grundig inspisert, før det ble utført detaljengineering.

– Her er det viktig med mye kompetanse og erfarent personell, og en tett dialog med myndighetenes godkjenningsorgan, sier Rafoss.

I DENNE FASEN beregnes og vurderes de rapporter og data som foreligger. På den måten dokumenteres og forlenges levetiden på komponentene som skal monteres sammen igjen.

– Den ferdig monterte modulen er nå klar for 25 nye år i offshoretjeneste. Den vil tilfredsstille samme krav og kvaliteter som en helt ny tilsvarende modul, fastslår Rafoss.

PROSJEKTET ER en del av en leveranse til Lifetime Extention-prosjektet til Jotun FPSO. Tratec Halvorsen ansvar for å levetidsforlenge alle trykkpåsatte tanker og varmevekslere i prosessanlegget om bord.

– Dette et godt et eksempel på grønn og bærekraftig produksjon. I tillegg er kostnadene med å oppgradere den gamle modulen betydelig lavere enn om kunden skulle bygge en helt ny modul, sier Rafoss.

– En fremoverlent og viktig bedrift

Formannskapet i Kvinesdal kommune med ordfører Per Sverre Kvinlaug i spissen kom på bedriftsbesøk, og lot seg imponere.

– Viktig å vise oss frem for skoleelevene

Førsteårselever fra Flekkefjord videregående skole fikk en grundig innføring i hvordan det er å være lærling hos Tratec Halvorsen.